Rola inwestora zastępczego


Rola inwestora zastępczego
2017/10/02 Dział ogólny

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka39

Inwestor zastępczy – definicja
Choć przepisy nie wprowadziły definicji legalnej określającej rola inwestora zastępczego, to praktyka w budownictwie daje nam pewne wskazówki. Inwestorzy nieposiadający wykwalifikowanych pracowników z adekwatnym wykształceniem, nawiązują współpracę z firmami o odpowiednich kompetencjach. Dlatego też powierzają im cześć lub całość obowiązków związanych z przygotowaniem i prowadzeniem tego procesu. Właśnie takie przedsiębiorstwa określa się mianem inwestora zastępczego.

Umowa o zastępstwo inwestycyjne
Umowa o zastępstwo inwestycyjne jasno określa powierzone zadania, zwykle jest to zapewnienie konsultacji w trakcie projektowania oraz przejęcie odpowiedzialności za planowanie i zarządzanie procesami budowlanymi. Zatem inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna zajmująca się w sposób odpłatny w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Ponadto umowa o zastępstwo inwestycyjne nie jest umową o wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, lecz za wykonanie za zamawiającego określonych w umowie procesów lub czynności.

Rola inwestora zastępczego – inżynier FIDIC
FIDIC definiuję rolę inwestora zastępczego - inżyniera, jako pełną obsługę ekonomiczno- techniczną inwestora. W szczególności ma za zadanie sporządzenie koncepcji projektowych, opracowań przed inwestycyjnych, studiów wykonalności oraz projektów wstępnych. W przetargach dodatkowo będzie zobowiązany do przygotowania materiałów i poprowadzenia go. Ponadto przygotowuje dokumentację projektową, nadzorując i administrując realizację budowy.

Rola inwestora zastępczego jako pełnomocnika
Inwestor zastępczy ma, więc wspierać realizację inwestycji w zakresie jej planowania oraz ewentualnej organizacji przetargu. Dodatkowo może on prowadzić proces uzyskania wymaganych dokumentów urzędowych m.in. pozwolenia na budowę, odbioru prac projektowych oraz nadzór rozliczeń z wykonawcami. Inwestor zastępczy odpowiada również za przestrzeganie przepisów BHP na terenie prowadzonych robót budowlanych. Przewodniczy wykonywaniu dokumentacji rozliczeniowej oraz raportuje informacje na temat zapotrzebowania finansowego właściwemu inwestorowi.

Inwestor zastępczy jako generalny wykonawca
Etap realizacji budowy często jest przyczyną upoważnienia inwestora zastępczego do organizacji przetargu, jako generalnego wykonawcę i przekazanie mu terenu budowy wraz z dokumentacją; zawiadomienia odpowiednich urzędów o rozpoczęciu prac budowlanych; nadzoru inwestorskiego, kontroli, jakości prowadzonych robót oraz odbioru poszczególnych instalacji i całości robót.

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka39

Pozostaw swój komentarz


WYSZUKIWARKAPopularne projekty

Ka23

Cena: 2699 zł
Zobacz projekt


Ka34

Cena: 2499 zł
Zobacz projekt


Ka30

Cena: 2499 zł
Zobacz projekt


Ka33

Cena: 2199 zł 2499 zł
Zobacz projekt


Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Jeśli interesuję Cię nasza ofertą lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności skontakuj się z nami.

Copyright 2014. "Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA Joanna Ratajczak" Wszelkie prawa zastrzeżone. design ZAMAT