Badanie geotechniczne gruntu - czy jest konieczne?


Badanie geotechniczne gruntu - czy jest konieczne?
2019/02/15 Dział ogólny

W konsekwencji wykonany już gotowy projekt domu jednorodzinnego będzie nierównomiernie osiadał a ściany będą pękać. Dlatego też, warto przed rozpoczęciem budowy wykonać badania geotechniczne gruntu, które uchronią nas przed takimi problemami.

Badania geotechniczne gruntu

Badanie geotechniczne gruntu ma na celu rozróżnienie warstw i rodzaju podłoża wraz z ustaleniem poziomu wód gruntowych i ich sezonowych tendencji wzrostowych. Wiedza ta, choć często pomijana powinna stać się punktem wyjścia dla każdego inwestora, ponieważ dzięki niej możemy w prawidłowy sposób zaprojektować posadowienie budynku bądź też, dokonać adaptacji projektu gotowego. Do niedawna badanie geotechniczne gruntu nie było wymagane, obecnie (od 29 kwietnia 2012 roku) bez odpowiedniego zakresu badań geotechnicznych, nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Badania te klasyfikują obiekty do trzech kategorii geotechnicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna
Do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z przepisami należą budynki mieszkalne i gospodarcze jedno i dwukondygnacyjna, ściany oporowe oraz wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3 m. Prawo, nakłada na inwestorów obowiązek wykonania badania geotechniczne gruntu z zakresu gruntu i wód gruntowych jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Sporządzenie fachowej opinii wystarczy do budowy domu parterowego, piętrowego oraz z poddaszem użytkowym.

Druga kategoria geotechniczna
Do drugiej kategorii geotechnicznej zaliczamy obiekty, które mają powstać w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Przy budowie tego typu wymagana będzie ilościowa i jakościowa ocena oraz analiza gruntu. W drugiej kategorii znajdziemy filary mostowe i nabrzeża, kotwy gruntowe, głębokie i wysokie nasypy, ściany oraz konstrukcję oporowe utrzymujące grunt lub wodę oraz głębokie fundamenty.

Trzecia kategoria geotechniczna
Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje duże obiekty posadowione w niekorzystnych warunkach gruntowych. Aby rozpocząć budowę, będziemy zobowiązani do sporządzenia pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Należą do niej wysokie budynki mające powstać w Miejskiej zabudowie oraz te zagłębione na więcej niż jedną kondygnację w gruncie.

Kto może wykonać badania geotechniczne gruntu?

Do wykonania badania geotechniczne gruntu należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Wystawienie opinii, wydanie dokumentacji badań, wykonanie projektu geotechnicznego wraz z wydaniem pełnej dokumentacji geologiczno – inżynierskiej - tego typu dokumentację może wykonać praktykujący geolog posiadający kwalifikacje geologiczne w kategorii 5 i 7, które zdobył po zdaniu egzaminu państwowego.

Co powinna zawierać dokumentacja geotechniczna?

Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać część graficzną oraz pisemną. Do części graficznej załączamy mapki ukazujące przekrój warstwowy gruntu oraz dokładną lokalizację odwiertów. Część pisemna to analiza gruntu a także zalecenia, którym powinniśmy się podporządkować na etapie projektowania fundamentów. Dodatkowo w dokumentacji geotechnicznej musi znaleźć się:
1. dane dotyczące nośności, rodzaju parametrów oraz wzajemnego położenia względem
siebie gruntów,
2. dane z zakresu głębokości występowania wód gruntowych, a także określenie wpływu
prac ziemnych,
3. dane dotyczące przepuszczalnej zmiany poziomu wód gruntowych,
4. zalecenia oraz uwagi z zakresu możliwości odwodnienia i zabezpieczenia terenu i skarp.

Czy warto samodzielnie wyjść z inicjatywą wykonania badania geotechniczne gruntu?

Inwestorzy powszechnie uważają badania geotechniczne gruntu za zbędne, ponieważ na większości terytorium Polski znajdują się grunty o odpowiedniej nośności. Wykonanie odwiertów, informuje inwestora oraz projektanta o stanie nośności gruntów oraz poziomie wód gruntowych, które to stanowią niezbędne informacje do zaprojektowania i wykonania prawidłowych fundamentów. Mimo iż badania geotechniczne gruntu nie są darmowe, to w perspektywie czasu mogą przynieść nam znaczne oszczędności. Wskazują one podstawowe dane do wykonania fundamentów, dzięki wskazaniu linii przemarzania gruntu oraz właściwego drenażu. Dodatkowo inwestorzy planujący wykonanie podpiwniczenia będą wiedzieli, na jakiej głębokości mogą ją wykonać bez obaw o podsiąkanie wody.

Badanie geotechniczne gruntu - czy jest konieczne?

Według rozporządzenia MSWiA z 24 września 1998 roku domy jednorodzinne należą do pierwszej kategorii geotechnicznej. W ich przypadku przeważnie wystarczy dokumentacja dająca ogólny obraz rodzaju i jakości gruntu znajdującego się na naszej działce. Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w nielicznych przypadkach zdarza się, iż to one będą od nas wymagać wykonania badania geotechniczne gruntu. W szczególności powinny sprawdzić to osoby planujący budowę domów podpiwniczonych.

Pozostaw swój komentarz


WYSZUKIWARKAPopularne projekty

Ka33

Cena: 2699 zł
Zobacz projekt


Ka23

Cena: 2999 zł
Zobacz projekt


Ka34

Cena: 2499 zł 2699 zł
Zobacz projekt


Ka30

Cena: 2399 zł 2599 zł
Zobacz projekt


Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Jeśli interesuję Cię nasza ofertą lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności skontakuj się z nami.

Copyright 2014. "Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA Joanna Ratajczak" Wszelkie prawa zastrzeżone. design ZAMAT