Przydomowa oczyszczalnia ścieków


Przydomowa oczyszczalnia ścieków
2018/04/27 Dział ogólny

Często jest to również jedyna alternatywa dla gminnych osiedli o rozproszonej zabudowie, ponieważ utworzenie sieci kanalizacji zbiorczej jest nieopłacalne. Niegdyś popularne tradycyjne szczelne szambo, nie wypada atrakcyjnie w zestawieniu z przydomową oczyszczalnią ścieków. Choć koszt jego budowy jest niższy, to koszt użytkowania w perspektywie znacznie wyższy. W związku z licznymi zaletami, przyjrzymy się bliżej domowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – dobowe zapotrzebowanie
Decyzja i procedury związane z wykonaniem przydomowej oczyszczalni ścieków są znacznie prostsze niż te związane z realizacją gotowy projekt domu. Pierwszym bardzo ważnym aspektem jest określenie wielkości i jednocześnie pojemności oczyszczalni. Przeciętnie przyjmuje się, iż jedna osoba zużywa ok. 150 litrów wody dziennie, co oczywiście przekłada się na ścieki. Pozornie liczba ta może się wydawać nam zawyżona, jednak bierze ona pod uwagę również; pranie, zmywanie, gotowanie oraz inne czynności związane z higieną osobistą i utrzymaniem czystości.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - pojemność
Przydomowa oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w osadnik gnilny, w którym przez okresie trzech dni znajdują się odprowadzone przez nas ścieki i to właśnie w tym czasie, zostają one oczyszczone. Zakładając, iż planujemy wybudowanie gotowego projektu domu jednorodzinnego, w którym zamieszkają cztery osoby otrzymujemy przez ten czas blisko 2 m3. Oczywiście osadnik musi być niewiele większej pojemności, aby w okresie większego zużycia np. świąt, czy też spotkania rodzinnego był w stanie zmagazynować i przetworzyć ścieki.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – szanse na dofinansowanie
Cały świat skierował swoje działa w stronę ekologii. Dlatego też, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, może zostać objęta dofinansowaniem z Unii Europejskiej lub środków NFOŚiGW. Wsparcie tego typu znacznie zmniejsza i tak stosunkowo niski koszt budowy. Średnio po spełnieniu warunków mamy szansę na pokrycie do 90% kosztów kwalifikowanych. W zależności od programu może on obejmować wybrane rodzaje oczyszczalni itp., dlatego też szczegółowych informacji musisz poszukiwać w Miejscowym Wydziale Ochrony Środowiska.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – regulacje prawne
Wymagana dokumentacja determinowana jest przez dobową przepustowość zbiornika. Dodatkowo przed wykonaniem projektu, bądź zakupie musimy ustalić ilość miejsca, jaką możemy na nią przeznaczyć. Prawo budowlane art. 29, ust. 1, pkt 3 mówi iż: „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa […]przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę”. Dodatkowo, jeżeli na etapie obliczeń okaże się, iż nie odprowadzamy więcej niż 5 m3, nie będziemy potrzebować pozwolenia wodno-prawnego, które dokładniej opisane jest w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – odległości
Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może zostać zlokalizowana w dowolnym miejscu naszej działki. Przepisy ściśle określają odległości, które muszą być bezwzględnie zachowane. Dlatego też, należy połączyć wymogi prawne oraz techniczne podczas wskazania miejsca budowy. Do najważniejszych odległości należy:
- 6 m od budynku, a osadnika gnilnego
- 2 m od granic działki i drogi
- 15 m od ujęć wody pitnej lub
   - 30 m dla oczyszczalni biologicznych
   - 70 m, gdy ścieki oczyszczane są mechanicznie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – zgłoszenie
Spełnienie obu warunków łącznie, nie zwalnia nas od zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni, na podstawie Prawa wodnego, które wymaga zgłoszenia każdego urządzenia mogącego mieć negatywny wpływ na środowisko. Zgłoszenia musimy dokonać we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania Wydziale Ochrony Środowiska nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania. Owe zgłoszenie musi zawierać; wniosek (dostępny na stronie właściwego urzędu), mapę terenu z dokładnym oznaczeniem lokalizacji oczyszczalni oraz certyfikat będący poświadczeniem, iż nasza oczyszczalnia spełnia normy jakościowe. W okresie 30 dni od dnia zgłoszenia Urząd ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń i żądania ich wprowadzenia.
Wydział Ochrony Środowiska to niejedyna instytucja, która musi zostać poinformowana o naszej budowie. Kolejnego zgłoszenia musimy dokonać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Zmuszeni będziemy do przygotowania; druku zgłoszenia, mapki (wymagania j.w.), oświadczenia o własności działki oraz dokumentacji technicznej dołączonej do oczyszczalni przez wykonawcę lub producenta. Jeżeli planujemy, iż nasze ścieki będą odprowadzane poza naszą parcele, wymagany będzie również operat wodny, który będzie musiał zostać sporządzony przez uprawnionego specjalistę wskazanego przez Wydział Ochrony Środowiska.

Pozostaw swój komentarz


WYSZUKIWARKAPopularne projekty

Ka23

Cena: 2699 zł
Zobacz projekt


Ka34

Cena: 2499 zł
Zobacz projekt


Ka30

Cena: 2499 zł
Zobacz projekt


Ka33

Cena: 2499 zł
Zobacz projekt


Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Jeśli interesuję Cię nasza ofertą lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności skontakuj się z nami.

Copyright 2014. "Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA Joanna Ratajczak" Wszelkie prawa zastrzeżone. design ZAMAT