Zadania kierownika budowy


Zadania kierownika budowy
2018/05/11 Dział ogólny

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka5

Jego zadania zostały ściśle określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 art.22 (Dz.U.2017.0.1332). Taka regulacja znacznie ułatwia proces komunikacji z naszym nadzorcom oraz dokładnie określa, czego możemy wymagać, a czego powinniśmy dopilnować osobiście.

Kontakt z kierownikiem budowy rozpoczyna się w momencie protokolarnego przejęcia przez niego inwestycji. W wyniku czego staje się on odpowiedzialny za zabezpieczenie terenu wraz z objęciem ochroną elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz wszystkich obiektów oraz urządzeń technicznych. W konsekwencji odpowie on również za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Do czołowych zadań kierownika budowy zaliczamy prowadzenie dokumentacji budowy w tym; rejestracje oraz systematyczne i ciągłe prowadzenie wpisów w dzienniku wraz z uzupełnieniem wpisanych w nim instrukcji. Zostaje ona przez niego osobiście podpisana, a więc oświadcza on, iż dom został wykonany zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz nadaje się on do użytku. Oświadczenie to sprawia, że kierownik budowy powinien być obecny podczas odbioru nie tylko całej inwestycji, ale i poszczególnych jej etapów. Dodatkowo, jeżeli wykryje on usterki lub niedociągnięcia, winien zapewnić sprawną ich naprawę.
Kierownik budowy według ustawy z dnia 07.07.1994 art.22 ust.3 odpowiada nie tylko za prowadzoną dokumentację, ale również bezpieczeństwo i higienę pracy. Dlatego też, musi zabezpieczyć budowę w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym wstęp na teren budowy. Ponadto, ma on obowiązek wstrzymać roboty budowlane, gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub niezgodność z projektem. Dodatkowo musi on udokumentować to wpisem do dziennika budowy oraz zawiadomienia odpowiednich organów.
Ustawa z dnia 07.07.1994 art.22 informuje nas również o obowiązkach kierownika budowy wobec inwestora. Do najważniejszych należy informowanie nas o możliwości sprawdzenia lub odbioru prac, które wraz z dalszym ich prowadzeniem ulegną przykryciu. Zaliczamy do nich wszelkie instalacje, urządzenia techniczne oraz przewody kominowe, które w następstwie zostaną pokryte tynkiem. Po zakończeniu robót kierownik budowy zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia budowy do odbioru. Pamiętajmy, że kierownik budowy może również wystąpić do inwestora z wnioskiem o wprowadzenie zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli stwierdzi on, iż są one wymagane do zwiększenia bezpieczeństwa robót lub płynności ich prowadzenia.

Kto może zostać kierownikiem budowy?
Kierownik budowy to osoba wykształcona w tym zakresie, która posiada odpowiednie uprawnienia. Każde z nich otrzymuje on w wersji papierowej – warto poprosić o ich okazanie, aby mieć pewność
o jego uprawnieniach. Dodatkowo kierownik budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Na rynku znajdziemy wiele ogłoszeń, lecz jak wśród nich wybrać specjalistę? Warto skorzystać z rekomendacji i poleceń, które będą dla nas gwarancją solidności. Kierownik budowy ma być dla nas wsparciem w zakresie prawidłowego prowadzenia prac oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Ponadto, sprawdźmy czy ma on już doświadczenie w nadzorze budowy o rozwiązaniach technicznych jak w naszym projekcie. Niekiedy zdarza się, iż wykonawca oferuje nam swoje usługi – lecz nie powinniśmy się na to zgodzić. Pamiętajmy, iż kierownik budowy to nadzorca inwestycji, który musi być bezwzględnie obiektywny. Korzystne jest również skorzystanie z usług lokalnego kierownika budowy, dzięki czemu będzie on systematycznie i często kontrolował naszą inwestycję.

Obowiązki inwestora
Jak już wcześniej wspomnieliśmy do głównych obowiązków kierownika budowy należy organizacja oraz dbanie o sprawny i bezpieczny sposób prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Do obowiązków inwestora należy, bezpośredni kontakt z wykonawcą. Dlatego też, to właśnie inwestor jest odpowiedzialny, za jakość świadczonych usług przez wykonawcę. W sytuacji, gdy nie dysponujemy tak dużą ilością czasu, powinniśmy skorzystać z usług nadzoru inwestorskiego, który w zamian za wynagrodzenie będzie prowadził ciągłą kontrolę nad zachowaniem wysokiej jakości usług budowlanych.
Przed rozpoczęciem budowy warto zapoznać się z obowiązkami i zadaniami kierownika budowy. Ułatwi nam to późniejszą współpracę i zaoszczędzi konfliktów podczas prowadzenia robót budowlanych.

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka5

Pozostaw swój komentarz


WYSZUKIWARKAPopularne projekty

Ka33

Cena: 2249 zł 2499 zł
Zobacz projekt


Ka23

Cena: 2449 zł 2699 zł
Zobacz projekt


Ka34

Cena: 2249 zł 2499 zł
Zobacz projekt


Ka30

Cena: 2249 zł 2499 zł
Zobacz projekt


Masz pytania? Skontaktuj się z naszym konsultantem.

Jeśli interesuję Cię nasza ofertą lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności skontakuj się z nami.

Copyright 2014. "Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA Joanna Ratajczak" Wszelkie prawa zastrzeżone. design ZAMAT