Firma Dom-Projekt s.c. E. Zysnarska & B. Szynkowski