Regulamin serwisu projektyka.pl

Regulamin korzystania z witryny projektyka.pl

Stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich zawartych w nim zasad.

[Postanowienia ogólne]

 1. Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane na portalu przez użytkowników. 
  W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników. Treści, które użytkownik uzna za niezgodne z regulaminem prosimy zgłaszać na adres kontakt@projektyka.pl

 2. Na portalu projektyka.pl publikowane są reklamy i banery instytucji oraz firm - naszych Klientów. Wydawca witryny projektyka.plnie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

 3. Portal zezwala na kopiowanie treści, które są własnością portalu, przy jednoczesnym podaniu źródła informacji oraz odnośnika (linku) do całości treści na Portalu projektyka.pl Portal jest otwarty na wszelką współpracę. Kontakt: kontakt@projektyka.pl

 4. projektyka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Nowy regulamin obowiązuje z chwilą jego zamieszczenie na stronie projektyka.pl

[Rejestracja użytkowników i ochrona danych]

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny projektyka.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

[Opinie i komentarze]

Wydawca i autorzy serwisu projektyka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

Dbając o najwyższy poziom dyskusji, Redakcja projektyka.pl prosi by argumenty używane 
w dyskusji były przemyślane i racjonalne. Zapobiegnie to niepotrzebnym nieporozumieniom 
i konfliktom. W opiniach i komentarzach portalu projektyka.pl niedopuszczalne jest:

 1. publikowanie treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem oraz podstawowymi zasadami etyczno-moralnymi (np. propagujących pornografię, alkoholizm, narkomanię, przemoc lub inne patologie życia społecznego oraz umieszczanie treści powszechnie uznanych za wulgarne);

 2. obrażanie innych uczestników oraz prowokowanie sytuacji konfliktowych;

 3. zaśmiecanie ich niestosownymi materiałami;

 4. spamowanie, propagacja tzw. "łańcuszków", rozpowszechnianie każdej treści noszącej znamiona komercyjności, mającej zachęcić do zakupu usługi bądź produktu - nie mającego wyraźnego, bezpośredniego związku z dyskusją prowadzoną w danym temacie;

Treści, które użytkownik uzna za niezgodne z regulaminem prosimy zgłaszać do administratora portalu, bądź na adres kontakt@projektyka.pl W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witrynyprojektyka.pl jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu o kontakt z Redakcją.

Regulamin Redakcji projektyka.pl

[Postanowienia ogólne]

Wydawcą portalu projektyka.pl (dalej Portal) jest

Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA

85-219 Bydgoszcz, ul. Nakielska 39/4

NIP 967 019 46 08, REGON 093053455

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich Redaktorów współpracujących z Portalem.

[Prawa autorskie]

Każdy Redaktor, który rozpocznie współpracę z Portalem, z chwilą przekazania Materiałów do zamieszczenia na Portalu, niniejszym udziela projektyka.pl nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej do rozpowszechniania Materiałów, bądź ich części.

[Pozostałe warunki Portalu]

Warunkiem możliwości pisania do Portalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Wyłączną odpowiedzialność za treść i pochodzenie przesłanych Materiałów ponoszą osoby, które je przesłały. W szczególności, poprzez dodawanie Materiałów do Portalu Serwisu, Redaktor oświadcza, iż:

 1. przesłany Materiał tekstowy/graficzny nie narusza obowiązującego prawa, 
  w szczególności autorskich praw majątkowych, przez co należy rozumieć także elementy wchodzące w skład materiału, jest autorem przesłanego Materiału,

 2. przesłany Materiał nie powstał w wyniku przestępstwa, bądź innego naruszenia prawa,

 3. w przypadku niezgodności z prawdą ww. oświadczeń ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu. W szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto, w przypadku skierowania roszczeń przeciwko wydawcy Portalu projektyka.pl , przejmie odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Materiał narusza ww. warunki, projektyka.pl zastrzega sobie prawo do jego nieopublikowania.

[Dane osobowe]

Redaktor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Redaktora w celu realizacji Portalu oraz w celach marketingowych i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781). Administratorem danych osobowych jest wydawca portalu projektyka.pl. Redaktor ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres redakcji. Podawanie danych osobowych przez Redaktora jest dobrowolne.

[Postanowienia końcowe]

Wyłączną podstawę regulującą działalność Redakcji stanowi niniejszy Regulamin. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do wydawcy portalu projektyka.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne, powstałe z winy osób trzecich.REGULAMIN ZAKUPÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Portal internetowy, działający pod adresem  http://www.projektyka.pl prowadzi sprzedaż projektów gotowych.

Portal internetowy, działający pod adresem http://www.projektyka.pl prowadzony jest przez Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA Joanna Ratajczak, ul. Nakielska 39/4, 85-219 Bydgoszcz NIP 967 019 46 08, REGON 093053455

 

Portal projektyka.pl jest właścicielem projektów prezentowanych w Serwisie.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami w PLN, są to kwoty brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

Na wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie wystawiamy faktury VAT.

Zamówienia są przyjmowane poprzez :

 1. formularze zamówień przy każdym projekcie na stronach portalu http://www.projektyka.pl,

 2. telefonicznie pod nr tel. +48 669 669 379 lub 52 524 36 45

 3. e-mail: info@projektyka.pl

Zakup projektu jest możliwy po zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji.

Realizowane będą tylko zamówienia poprawnie złożone, potwierdzone telefonicznie przez sprzedającego i zawierające wszystkie niezbędne dane do jego realizacji tj.:

 1. imię i nazwisko Kupującego,

 2. adres wysyłki,

 3. adres e-mail,

 4. telefon kontaktowy,

 5. nazwę produktu,

 6. wersję produktu (np. odbicie lustrzane),

 7. ewentualne zmiany w zamawianym projekcie,

 8. formę płatności (płatne przy odbiorze, przelew bankowy).

Jeśli zamawiający jest podmiotem gospodarczym, dane zamawiającego powinny zawierać dodatkowo:

 1. nazwa firmy,

 2. NIP

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

Portal zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne.

Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Każdorazowo użytkownik serwisu może wycofać złożone zamówienie telefonicznie: +48 669 669 379 lub 52 524 36 45 lub pod adresem email info@projektyka.pl

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką kurierowi

 2. Przelewem na konto Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA Joanna Ratajczak.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm Kurierskich. Koszty dostawy na terenie Polski pokrywa sprzedający.

Dostawa towaru odbywa się na adres podany przez klienta na formularzu zamówienia.

Sprzedający zobowiązuje się do wysyłki zamówionych projektów (wraz z fakturą VAT) na adres zamawiającego do 7 dni roboczych licząc od:

a) daty potwierdzenia przyjętego zamówienia, jeśli projekt jest opłacany za pobraniem pocztowym,

b) daty otrzymania zapłaty na konto serwisu, jeśli projekt jest opłacany z góry

W szczególnych przypadkach termin zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym serwis powiadamia zamawiającego.

Niektóre projekt posiadają dłuższy termin realizacji. Informacja o wydłużonym czasie wykonania zawsze znajduje się w opisie projektu.

Serwis nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek powstałe z winy firmy kurierskiej.

Forma i sposób rozliczenia dla wysyłek zagranicznych, będzie ustalana pomiędzy Serwisem a Zamawiającym.

TRANSAKCJA KUPNA SPRZEDAŻY

Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a Sprzedającym na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

REKLAMACJE I ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracany towar nie może mieć mieć przerwanej lub uszkodzonej plomby, nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania oraz nie może być wykorzystany do celów budowlanych. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym wraz z dołączonymi zaświadczeniami i zgodami, umożliwiającym dalszą sprzedaż. Zwrotowi nie podlegają towary, które zostały przygotowane na indywidualnie zamówienie, które uniemożliwają dalszą sprzedaż, m.in. projekty z wypełnionymi rubrykami, które zawierają dane Inwestora i lokalizację inwestycji, projekty z naniesionymi zmianami, które zostały zlecone w zamówieniu oraz pakiety dodatkowe. Zwrot projektów należy każdorazowo ustalić ze Sprzedającym. 

Produkt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

Do projektów dołączamy dodatkowe rysunki szczegółowe zakupionego projektu w formacie A4, by ułatwić sprawdzenie dopasowania projektu do działki.

Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez:

 1. formularz zwrotu - pobierz w formacie PDF

 2. e-mail info@projektyka.pl

Dane podane przy zgłoszeniu powinny być zgodne z danymi podanymi podczas składania zamówienia przez Kupującego.

Koszty związane z dostawą zwracanego produktu do serwisu pokrywa Kupujący.

Przesyłki realizowane na koszt Sprzedającego, czyli Autorska Pracownia Projektowa PROJEKTYKA nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

Reklamacje każdorazowo należy zgłaszać Sprzedającemu za pomocą:

 1. e-mail.

Dane podane przy reklamacji powinny być zgodne z danymi podanymi podczas składania zamówienia przez Kupującego.

W przypadku niezgodności towaru z umową, lub reklamacje dotyczące uszkodzenia mechanicznego przesyłki podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki.

Reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności, a także ewentualne oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt portalu za pomocą firmy kurierskiej.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres siedziby Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

Rekamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności, stanowiący równowartość zakupionego towaru. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Klienta serwisu w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi portal.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach portalu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Portal www.projektyka.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).

Dane przechowywane są w systemie komputerowym i służą serwisowi do: 

 1. weryfikacji zamówienia,

 2. kontaktu z Kupującym,

 3. przesyłania informacji promocyjno-marketingowych po wcześniejszej akceptacji przez Użytkownika.

Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty Serwisu.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników Serwisu.

Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna zawsze w Serwisie i obowiązuje od momentu jej zamieszczenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b