Jak przygotować się do budowy domu?

Budowa domu to marzenie większości z nas. Jego spełnienie wiąże się nie tylko ze zgromadzeniem odpowiednich środków finansowych, ale także załatwieniem masy formalności. Mimo iż droga jest długa, to z pewnością każdy, kto ją przeszedł – nie żałuje swojej decyzji.

Jak przygotować się do budowy domu?

Nie zrażajcie się, nie każda budowa domu przyprowadza o ból głowy. Jeżeli dobrze się do niej przygotujesz, z pewnością kompletacja dokumentów oraz pozostałe formalności przebiegną sprawnie. Dziś opowiemy Wam jak przygotować się do budowy domu. Inwestycja związana z budową domu składa się z kilku etapów, do których zaliczamy; wybór i zakup działki, wybranie wymarzonego projektu domu, uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do przygotowania terenu pod budowę.

Wybór działki pod gotowy projekt domu jednorodzinnego
Wybór działki pod gotowy projekt domu jednorodzinnego to zasadniczy krok, który doprowadzi nas do realizacji marzeń. Pozornie wydaje się, iż grunt pod budowę domu nie ma aż takiego znaczenia, lecz jest to mylne przekonanie. Podczas wyboru działki, koniecznie musimy mieć na uwadze jej układ, ponieważ powinien on być na tyle przestrzenny, aby fundamenty domu były odpowiednio oddalone od sąsiedztwa. Dlatego też, każdy inwestor powinien zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zostaje uchwalony przez Radę Gminy. Jego głównym zadaniem jest określenie, czy na danym terenie dopuszczalna jest zabudowa jednorodzinna oraz jaka może być jej powierzchnia. Ponadto, znajdziemy w nim informację o szczególnych warunkach zabudowy podlegających pod m.in. prawo środowiskowe. Treść MPZP dostępna jest w urzędzie gminy oraz drogą elektroniczną (w wybranych gminach). Każdy inwestor przed rozpoczęciem inwestycji związanej z gotowy projekt domu, powinien szczegółowo zapoznać się z jego treścią.
Co w przypadku, gdy określony teren nie posiada MPZP? W takiej sytuacji powinniśmy wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Działka pod gotowy projekt domu, musi spełniać wymagania określone prawem i warto posiadać decyzję w tej sprawie, aby ustrzec się od późniejszych komplikacji. Warto zauważyć, iż o taką decyzję nie musi wystąpić właściciel działki, na której urzeczywistni się gotowy projekt domu, może to być każda zainteresowana osoba. Dodatkowo, jeżeli decyzja została już wydana, lecz nie jest opublikowana, mamy prawo do przeniesienia jej treści z osoby wnioskującej na siebie. Mimo iż decyzja o warunkach zabudowy, co do zasady wydawana jest bezterminowo to organ wydający może ją uchylić, jeżeli na danym terenie został ogłoszony MPZP.

Gotowy projekt domu jednorodzinnego
Gotowy projekt domu powinien powstać w przyjaznym i cichym miejscu, aby cieszył nas swoim przeznaczeniem. Dlatego też, warto sprawdzić, jakie inwestycje planowane są w jego otoczeniu. Dodatkowo dostępność mediów jest niezwykle istotna, ponieważ pozwoli to uchronić przed nadmiernymi kosztami, związanymi z budową własnej studni czy też szamba – na które wymagane będzie otrzymanie pozwolenia na budowę.
Gotowy projekt domu jednorodzinnego powinien odpowiadać naszym potrzebom i indywidualnym uwarunkowaniom. Jego największą zaletą jest aspekt ekonomiczny, ponieważ koszty z nim związane mogą być niższe, niż w przypadku indywidualnego projektu domu. Oczywiście gotowy projekt domu, wymagać będzie adaptacji, lecz koszty będą znikome, jeżeli w gotowym projekcie nie będą wprowadzane zmiany, które są dodatkowo płatne.

Adaptacja gotowego projektu domu polega na sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, sprawdzeniu konstrukcji pod kątem danej lokalizacji oraz sprawdzeniu, czy budynek spełnia wymagania zapisane w MPZP lub w decyzji o warunkach zabudowy.
Projekt zagospodarowania terenu zawiera: usytuowanie budynku względem istniejących granic oraz względem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zaprojektowanie połączenia instalacji budynku z sieciami uzbrojenia terenu, określenie sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, wytyczenie układu komunikacyjnego i układu zieleni, z podkreśleniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Dodatkowo w projekcie zagospodarowania terenu należy zawrzeć informację o oddziaływaniu inwestycji.

Dodatkowe opinie
Niektóre sytuacje związane z budową domu na podstawie gotowego projektu mogą wymagać uzyskania dodatkowych pozwoleń i opinii. Przykładem będzie sytuacja, gdy inwestycja może wpłynąć na gospodarkę wodną. Wymagane będzie w takiej sytuacji uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Inwestor powinien sprawdzić, czy zakupiony teren pod budowę gotowy projekt domu nie został wpisany do rejestru zabytków. Działka objęta tym rejestrem, będzie związana z uzyskaniem dodatkowego pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. Zgromadzenie, wszelkiej dodatkowej dokumentacji przed rozpoczęciem budowy gotowy projekt domu jednorodzinnego uchroni nas przed opóźnieniami. Inwestor na etapie kompletowania dokumentacji powinien pamiętać, iż wszelkie pozwolenia i decyzje wymagają uruchomienia procedury administracji publicznej, na wydanie której zwykle organy mają 30 dni. Dodatkowo zdarza się, iż organy proszą wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku, przez co ten termin się wydłuża, warto więc potraktować to priorytetowo.

Podobne artykuły

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kogo dotyczy?
Świadectwo charakterystyki energetycznej – kogo dotyczy?
Czytaj
Dom do 70 m2 powierzchni zabudowy – wybuduj bez pozwolenia
Dom do 70 m2 powierzchni zabudowy – wybuduj bez pozwolenia
Czytaj
Bezpieczny kredyt 2% - jakie są warunki tego programu?
Bezpieczny kredyt 2% - jakie są warunki tego programu?
Czytaj
Dom o powierzchni do 35 m2 – czy wymaga pozwolenia na budowę?
Dom o powierzchni do 35 m2 – czy wymaga pozwolenia na budowę?
Czytaj

czeka na ciebie

miejsce o którym marzysz

Wybieraj spośród setek autorskich projektów domów

Wybierz dom
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b