Jakie formalności czekają nas przed budową domu?

Posiadając już informacje z poprzednich artykułów dotyczących wyboru odpowiedniego projektu oraz odpowiedniej działki, warto zastanowić się nad kolejnymi etapami, które na nas czekają. O białą gorączkę, mogą przyprawić nas myśli o formalnościach, oczekujących na samym początku naszej drogi, jednak pamiętajmy, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Zastanówmy się, jakie z pozwoleń i uzgodnień należy uzyskać, aby powstał wymarzony dom

Jakie formalności czekają nas przed budową domu?

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka29.

Podstawowe uwarunkowania i ograniczenia określają dwa dokumenty wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mianowicie wspomniany ostatnio Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz decyzja o warunkach zabudowy (WZ).

MPZP określa dopuszczalną zabudowę, powierzchnię oraz gabaryty obiektów. Dowiemy się z niego również o szczególnych warunkach zabudowy występujących na danym terenie m.in. o szczególnych warunkach wynikających np. z potrzeb ochrony środowiska. Informacje z MPZP możemy uzyskać w najbliższym urzędzie gminy lub coraz częściej, również z Internetu.

Jeśli na interesującym nas terenie nie został uchwalony MPZP, należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, aby dowiedzieć się, czy dana działka spełnia wymogi prawa, aby móc na niej wybudować interesujący nas obiekt. Dokument ten może zostać wystawiony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ze względu na to, że decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw osób trzecich, może zostać wydana każdemu zainteresowanemu. Co istotne, jeśli obecny właściciel, decydując się na sprzedaż nieruchomości, posada już wydaną decyzje o warunkach zabudowy, może ona zostać przeniesiona na nowego właściciela. Wydana decyzja jest ważna bezterminowo, chyba że organ, który ją wydał stwierdzi jej wygaśniecie, ze względu na ustalenie na terenie MPZP o odmiennych niż w decyzji ustaleniach.

W tym momencie warto zainteresować się również dostępnością i możliwością podłączenia do działki mediów takich jak kanalizacja, woda, gaz itp. W przypadku braku dostępności określonych mediów koniecznym może się okazać np. wybudowanie własnej studni lub zbiornika na nieczystości, które powinny znaleźć się w projekcie budowlanym. Niemiłą niespodzianką mogą się również okazać zalewanie gruntów w przypadku braku możliwości odprowadzania wody deszczowej z sąsiednich budynków i drogi.

Posiadając decyzję o warunkach zabudowy lub znając ustalenia MPZP, możemy przystąpić do wyboru projektu naszego przyszłego domu. Podstawowe informacje, mogące pomóc nam w wyborze odpowiedniego projektu zostały już przedstawione w jednym z poprzednich artykułów. Dodatkowo w tym momencie warto również zadbać o sporządzenie projektu zagospodarowania działki. Projekt ten powinien zostać sporządzony na aktualnej mapie i uwzględniać granice działki, układ komunikacyjny i zieleni, a także np. sposób doprowadzenia przyłączy, oczyszczania ścieków itp. 
Przed przystąpieniem do budowy ostatecznie będą nam potrzebne dwa projekty – budowlany oraz wykonawczy. Projekt budowlany składa się do właściwych organów, natomiast projekt wykonawczy jest uzupełnieniem, zawierającym dokładne przekroje, detale architektoniczne i konstrukcyjne oraz układ instalacji. Na założeniach projektu wykonawczego opiera się wykonawca.

Inne uzgodnienia mogą wynikać przede wszystkim z charakterystyki naszej działki oraz wybranego projektu. Może okazać się, że budowa naszego domu będzie wpływać na gospodarkę wodną i konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, działki wypisane do rejestru zabytków mogą wymagać zgody na prowadzenie robót budowlanych. 

Nie warto zwlekać z organizowaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, ponieważ w przypadku ich braku mogą, znacząco wydłużać nam pracę co często wiąże się z przestojami i dodatkowymi kosztami. Organy administracji publicznej z reguły powinny wydać decyzję do 30 dni, jednak czasami mogą być wymagane uzupełnienia wniosków, co dodatkowo może wydłużyć oczekiwania.

Ostateczne, wydające się najbardziej problematycznymi pozwoleniami tj. zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego czy pozwolenie na budowę, a także ważne informacje dotyczące rozpoczęcia budowy zostaną omówione w następnym artykule. Zachęcamy do śledzenia naszego FanPagu, gdzie poza przydatnymi informacjami znajdą Państwo również oferowane przez nas projekty.

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka29.

Podobne artykuły

Jak wybrać idealną działkę pod budowę domu?
Jak wybrać idealną działkę pod budowę domu?
Czytaj
Korzyści wynikające z wyboru energooszczędnego projektu domu
Korzyści wynikające z wyboru energooszczędnego projektu domu
Czytaj
Budżetowanie i finansowanie budowy domu
Budżetowanie i finansowanie budowy domu
Czytaj
Projekty domów parterowych vs piętrowych – co warto wybrać?
Projekty domów parterowych vs piętrowych – co warto wybrać?
Czytaj

czeka na ciebie

miejsce o którym marzysz

Wybieraj spośród setek autorskich projektów domów

Wybierz dom
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b