Pozwolenie na budowę

Jeśli po ostatnich informacjach wiemy już jak sprecyzować nasze oczekiwania i wiemy jak wybrać projekt marzeń lub zdecydowaliśmy się na przygotowanie projektu indywidualnego, warto zagłębić się w dalsze procedury, które na nas czekają. Po sprostaniu wcześniej opisanym formalnościom, pozostaje wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka30.

Jednym z najważniejszych etapów przed rozpoczęciem prac jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy domu. Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na których zostały zaprojektowane, mogą zostać budowane na podstawie zgłoszenia bez konieczności występowania o pozwolenie na budowę.

Jeśli zdecydujemy się na budowę na podstawie zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego, należy udać się do Starostwa ze zgłoszeniem określającym rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz terminem ich rozpoczęcia. Do dokumentu należy załączyć
cztery egzemplarze projektu budowlanego (wraz z opiniami uzgodnieniami i pozwoleniami oraz zaświadczeniem, iż osoba wykonująca projekt budowlany jest członkiem właściwej izby samorządu np. izby architektów).
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest ona wymagana)

W ciągu 21 dni Od dnia dokonania zgłoszenia organ administracji może wnieść sprzeciw. Może się tak zdarzyć, jeśli:
zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
występują naruszenia ustalonego MPZP lub inne przepisy
zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje
budowa może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W przypadku braku dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów organ może wezwać nas do uzupełnienia braków.
Jeśli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, otrzymujemy tzw., milczącą zgodę. Po odebraniu ostemplowanego projektu oraz dziennika budowy możemy przystąpić do prac. Należy pamiętać, że rozpoczęcie robót budowlanych (np. przez wpis do dziennika budowy i zgłoszenie do urzędu) powinno nastąpić w ciągu trzech lat, ponieważ jeśli tego nie uczynimy, zgoda traci ważność. 
Drugim sposobem, aby móc legalnie rozpocząć budowę jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
W tej sprawie również powinniśmy udać się do właściwego urzędu (starostwo powiatowe, urząd miasta), w celu złożenia wniosku wraz z tymi samymi załącznikami, jakie zostały opisane w przypadku zgłoszenia budowy. Również w tym przypadku, jeśli wystąpią braki formalne, możemy zostać wezwani do ich uzupełnienia, co może wydłużyć termin załatwienia sprawy. Decyzja powinna zostać wydana w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, jednak przeważnie, procedura wynosi około 2-3 tygodni. Pamiętajmy, aby po otrzymaniu decyzji odebrać ostemplowany projekt i dziennik budowy. Decyzja o pozwoleniu na budowę również jest ważna 3 lata.

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka30.

Podobne artykuły

Jak wybrać idealną działkę pod budowę domu?
Jak wybrać idealną działkę pod budowę domu?
Czytaj
Korzyści wynikające z wyboru energooszczędnego projektu domu
Korzyści wynikające z wyboru energooszczędnego projektu domu
Czytaj
Budżetowanie i finansowanie budowy domu
Budżetowanie i finansowanie budowy domu
Czytaj
Projekty domów parterowych vs piętrowych – co warto wybrać?
Projekty domów parterowych vs piętrowych – co warto wybrać?
Czytaj

czeka na ciebie

miejsce o którym marzysz

Wybieraj spośród setek autorskich projektów domów

Wybierz dom
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b