Zadania geodety

Geodeta to niezbędny fachowiec na etapie realizacji praktycznie każdej inwestycji. W budownictwie jednorodzinnym będziemy z nim współpracować od momentu podpisania dokumentów dotyczących zakupu gruntu aż po otrzymanie zgody na użytkowanie domu. Zadania geodety nie ograniczają się tylko do wytyczenia granic działki oraz przygotowania mapy do celów projektowych. Dodatkowo wytyczy on miejsca, w których zostaną poprowadzone przyłącza oraz wykona inwentaryzacje powykonawczą.

Zadania geodety

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka22

Zadania geodety – mapa do celów projektowych
Już na etapie zakupu działki, konieczne będzie skorzystanie z usług geodety. Zadania geodety to również precyzyjne wyznaczenie granic działki, na których powstanie ogrodzenie. Wykonanie mapy do celów projektowych, a więc pełne opracowanie geodezyjno-kartograficzne naszej działki służące do wykonania gotowego projektu domu oraz rozpoczęcia budowy należy do zadań geodety. To właśnie on jest osobą, która w dużej mierze przyczynia się do adaptacji gotowego projekt domu, ponieważ nie odbędzie się ona, jeżeli inwestor nie dostarczy dokumentacji geodezyjnej do biura architektonicznego. Podczas wykonywania adaptacji architekt dostosuje gotowy projekt oraz lokalizację domu na naszej działce wraz z zaplanowaniem przebiegu wszystkich przyłączy.

Zadania geodety – wytyczenie lokalizacji budynku
Wykonanie adaptacji gotowowego projekt domu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń spowoduje, iż znów skorzystamy z usług specjalisty kartograficznego. Zadania geodety zostaną na tym etapie współpracy, poszerzone o wytyczenie ścian budynku na podstawie zatwierdzonego projektu zagospodarowania. Wykona on dokładny pomiar działki oraz wyznaczy charakterystyczne punkty i osie naszej inwestycji. Geodeta może skorzystać z kilku rozwiązań, choć najpopularniejszą okazuje się metoda ław drutowych i palikowania. Oczywiście nie są to punkty, wyznaczone przez niego samego. Potrzebne odniesienia do budowy domu wyznacza kierownik budowy. Gdy na tym etapie zadania geodety zostaną ukończone, zobowiązany on będzie do wykonania wpisu do dziennika budowy oraz przekazania uzyskanej w wyniku zleconej usługi dokumentacji inwestorowi. Warto również zaznaczyć, iż każdy pomiar wchodzący w zadania godety musi zostać ukazany w dzienniku.

Zadania geodety – wytyczenie i pomiar przyłączy
Architekt w gotowym projekcie domu oraz późniejszej adaptacji, określa lokalizację i sposób wykonania przyłączy. Oczywiste jest to, iż muszą one zostać wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem. Właśnie na tym etapie inwestor ponownie skorzysta z usług geodety, do których należeć będzie wytyczenie i pomiar przyłączy. Pierwsze z nich na tym etapie budowy będzie polegało na wytyczeniu miejsc, w których mają one powstać. Po ukończeniu prac budowlanych z tego zakresu geodeta odwiedzi nas ponownie, aby zrealizować ich pomiar. Na podstawie uzyskanych danych do zadania geodety będzie należało opracowanie mapy powykonawczej. Aby były one precyzyjne i wiarygodne, powinien wykonać je jeszcze przed przykryciem przyłączy.

Zadania geodety – inwentaryzacja powykonawcza
Budowa na etapie stanu surowego zamkniętego sprawi, iż po raz kolejny będziemy zmuszeni do zaproszenia go na teren budowy. Zadania geodety będą polegały na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, która ma na celu precyzyjne pomiary budynku. Ponadto sprawdzi on, i oceni zgodność wykonanej inwestycji z gotowym projektem domu.

Zadania geodety – podsumowanie
Potocznie mówi się, iż geodeta jest pierwszą osobą wchodzącą na plac budowy i ostatnią, która z niego schodzi. Jak sami widzicie dużo w tym prawdy. Zadania geodety na etapie budowy są kluczowe dla jego realizacji. Prawidłowe wytyczenie granic oraz budynku może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo konstrukcji. Warto również sprawdzić jego uprawnienia. Taki specjalista otrzymuje numer licencji potwierdzający jego kwalifikacje. Jest to wysoce istotne, ponieważ tylko taka osoba może prawidłowo wykonać zlecone pomiary, mapy oraz dokumentacje.

Na zdjęciu gotowy projekt domu Ka22

Podobne artykuły

Świadectwo charakterystyki energetycznej – kogo dotyczy?
Świadectwo charakterystyki energetycznej – kogo dotyczy?
Czytaj
Dom do 70 m2 powierzchni zabudowy – wybuduj bez pozwolenia
Dom do 70 m2 powierzchni zabudowy – wybuduj bez pozwolenia
Czytaj
Bezpieczny kredyt 2% - jakie są warunki tego programu?
Bezpieczny kredyt 2% - jakie są warunki tego programu?
Czytaj
Dom o powierzchni do 35 m2 – czy wymaga pozwolenia na budowę?
Dom o powierzchni do 35 m2 – czy wymaga pozwolenia na budowę?
Czytaj

czeka na ciebie

miejsce o którym marzysz

Wybieraj spośród setek autorskich projektów domów

Wybierz dom
c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b